کلاس های آموزشی

دوره آموزشی این مرکز شامل 5 ترم و هر ترم 42 ساعت آموزش عملی می باشد

ترم های پنجگانه

ترم یک: روش دستی ، ترم دوم : چرخ کاری ، ترم سه : لعابدهی ، ترم چهار : نقش رجسته های سفالین ، ترم پنج : مشبک کاری

هرکلاس شامل 12 نفر هنرجو است که با هریک بصورت جداگانه کار می شود، در واقع در هرکلاس هر هنر جو ترم و جلسه مربوط به خود را دنبال می کند و از لحاظ آموزشی تداخلی بین آموزش هنرجویان وجود ندارد .

به همین جهت زمان شروع ترم همزمان با ثبت نام هر فرد می باشد.هر ترم از 12 جلسه 3،5 ساعته تشکیل شده که با توجه به شرایط خاص برگزاری کلاسها هر هنرجو می تواند در طول هفته بسته به زمان و برنامه ریزی خود از یک تا چندین جلسه در کلاس شرکت کند.

 

زمان برگزاری کلاس‌ها:

شنبه تا پنجشنبه
صبحها: 9:30 تا 12:30
عصرها : 16 تا19 (بجز پنج شنبه ها که از ساعت 14:30 تا 17:30 می باشد)

 

شهریه هر ترم: 780،000 تومان

درباره کلاس‌ها

دوره آموزشی این مرکز شامل 5 ترم و هر ترم 42 ساعت آموزش عملی می‌باشد