کلاس های آموزشی

دوره آموزشی این مرکز شامل 5 ترم و هر ترم 36 ساعت آموزش عملی می باشد

ترم های پنجگانه

ترم یک: روش دستی ، ترم دوم : چرخ کاری ، ترم سه : لعابدهی ، ترم چهار : نقش رجسته های سفالین ، ترم پنج : مشبک کاری

هرکلاس شامل 12 نفر هنرجو است که با هریک بصورت جداگانه کار می شود، در واقع در هرکلاس هر هنر جو ترم و جلسه مربوط به خود را دنبال می کند و از لحاظ آموزشی تداخلی بین آموزش هنرجویان وجود ندارد .

به همین جهت زمان شروع ترم همزمان با ثبت نام هر فرد می باشد.هر ترم از 12 جلسه 3 ساعته تشکیل شده که با توجه به شرایط خاص برگزاری کلاسها هر هنرجو می تواند در طول هفته بسته به زمان و برنامه ریزی خود از یک تا چندین جلسه در کلاس شرکت کند.

 

زمان برگزاری کلاس‌ها:

شنبه تا چهاشنبه

نوبت صبح 10 تا 13
نوبت عصر16 تا 19 

پنجشنبه ها

نوبت صبح 9:30 الی 12:30

نوبت عصر 14:30 الی 17:30

 

شهریه هر ترم: 880،000 تومان

درباره کلاس‌ها

دوره آموزشی این مرکز شامل 5 ترم و هر ترم 36 ساعت آموزش عملی می‌باشد